Resultaatgericht werken aan jezelf

Als een probleem onoplosbaar lijkt, moet je er vaak anders naar kijken.

Vrijwel iedereen komt zichzelf een keer tegen. Relaties, priv of op het werk, lopen niet lekker meer. Angsten kunnen sterker schijnen dan jezelf bent. Je zelfvertrouwen is zoek. Emoties beheersen je teveel. Herinneringen achtervolgen je.
Elke organisatie is aan voortdurende verandering onderhevig. Fusie, reorganisatie en nieuwe taken stellen hoge eisen aan de flexibiliteit van medewerkers.

Symptomen

De symptomen zijn bekend: ziekte, ongemotiveerdheid, lusteloosheid, lichamelijke klachten, gevoel van niet serieus genomen te worden, klein voelen, een houding van weerstand, kribbigheid of koppigheid. Niet zelden benvloedt u met zo'n houding uw omgeving, thuis en/of op uw werk.

Het zijn veel voorkomende problemen. Meestal lossen we ze zelf op, met hulp van vrienden, familie of relaties. Maar niet ieder mens slaagt er altijd in. Dan is het tijd om professionele hulp te zoeken. Bijvoorbeeld bij TIPIES!

Het individu als sleutel tot verandering.

Oplossing

De echte oplossing ligt vrijwel altijd binnen het individu. U bent de enige die de gewenste veranderingen tot stand kan brengen. Mogelijk heeft u daarbij een helpende hand nodig: door de juiste vraag te stellen, door zicht te bieden op het functioneren en de belemmeringen daarin, door het wegnemen van emotionele barrires en door het aanboren van de aanwezige kwaliteiten.

Meestal gaat het niet om de feiten, gebeurtenissen en omstandigheden. Die liggen vast. Het draait om de eigen kijk op die zaken. Die optiek is beeldvormend. En de vraag is eigenlijk niet f die veranderd kan worden, dat kn.


Wie echt wil veranderen, zoekt ruimte voor zelfontplooiing.

Aanpak

Tipies ontwikkelt hiervoor een heel eigen aanpak:


Tipies is ervaren in het gestructureerd begeleiden van mensen. Het gaat om het snel vinden van de rode draad tussen het individu en de problemen die uzelf ondervindt. Belangrijker nog is dat uzelf dat patroon ontdekt en als uitgangspunt voor gewenste veranderingen neemt.

Inzicht in uw eigen belemmeringen en mogelijkheden schept de basis voor verandering. Met Tipies kijkt u naar meerdere facetten: de totale persoonlijkheid, privé aangelegenheden, familie omstandigheden. U kunt kiezen tussen een vrouwelijke en een mannelijke begeleider.

De aanpak van Tipies is gebaseerd op de wetenschap van communicatieve zelfsturing (Neuro-Linguïstisch Programmeren). Een tweede instrument maakt gebruik van diepe ontspanning waardoor u uw 'diepere ik' leert te doorgronden. Ook de inzichten van Dilts en Bateson (Logische Niveaus), James (Time Line TherapyTM), Hellinger (systemisch werken) en Ofman (Kernkwaliteiten) vinden praktische toepassing.

Centraal staat de vraag: wat wíl ik bereiken en hoe kán ik dat bereiken? Het ontdekken en ontwikkelen van sluimerende capaciteiten. Met als resultaat: gewenst gedrag en ondersteunende emoties en overtuigingen.


Het 'Ken u zelve' is vaak de sleutel tot persoonlijk geluk.

Resultaat

Gerichtheid op resultaat is het kenmerk. Eigen verantwoordelijkheid staat centraal. Humor en (zelf)relativering zijn belangrijke wapens.
Het effect van de inzet van Tipies is vooral: meer plezier in uzelf, in uw leven, in uw werk, in uw (familie)relaties. U kunt zaken beter naar uw hand zetten, want u leert variren in aanpak. U houdt u vaker bezig met wat u wlt, dan met wat u net wilt. De balans tussen autonomie en samenwerking is hervonden. En dat is beter voor u en beter voor uw omgeving.

Werkwijze

Tipies werkt met een methode waarin de bestaande situatie en de wens tot verandering voorop staan. Het stellen van doelen, het formuleren van actiepunten en het vaststellen van prioriteiten maakt het veranderingsproces concreet en toetsbaar.

In de praktijk omvat een eerste intakegesprek ongeveer twee uur. Daarna volgt een afgesproken aantal vervolgsessies van eveneens twee uur, in de regel zes tot tien stuks. De frequentie wordt in onderling overleg vastgesteld; de ervaring leert dat een sessie per twee weken goed werkt.

Voor deze individuele problematiek kan de individuele begeleiding of coaching de oplossing zijn. Tipies biedt daarnaast trainingen aan op specifieke onderwerp, zie de pagina trainingen.


home > wat doen wij > individuele begeleiding > resultaat gericht werken aan jezelf